O konkursie i nagrodach 

Wszystkich zarejestrowanych uczestników zapraszamy do udziału w KONKURSIE!

Udział w konkursie biorą Uczestnicy, którzy prześlą zdjęcia dokumentujące przeprowadzenie zajęć
na podstawie min. 3 z 10 scenariuszy na adres e-mail: czytamsobie10lat@czasdzieci.pl w terminie do 6 marca 2023 r.

Spośród zgłoszeń zostanie wybrane 10 które zostaną nagrodzone zestawami książkowymi.

  • I miejsce – 100 książek Czytam sobie + 10 z oferty wydawnictwa HarperKids dla Szkoły/Biblioteki.
  • II miejsce – 50 książek Czytam sobie + 10 z oferty wydawnictwa HarperKids dla Szkoły/Biblioteki.
  • III miejsce – 30 książek Czytam sobie + 10 z oferty wydawnictwa HarperKids dla Szkoły/Biblioteki.
  • 7 wyróżnień – książki o wartości 250 zł z oferty wydawnictwa HarperKids dla Szkoły/Biblioteki.

Dzieci ze zwycięskich grup/klas, biorące aktywny udział w programie, otrzymają gadżety czytelnicze!

*Propozycja gadżetów czytelniczych